Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

vzw Steborg heeft als doel

het bevorderen van de sociale, de culturele, de religieuze, de sportieve en de jeugdactiviteiten in Stevoort, ongeacht van welke politieke, filosofische of ideologische strekking deze activiteiten ook zijn met inbegrip van al de activiteiten welke hier rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben, zonder dat deze omschrijving limitatief doch enkel als voorbeeld mag geïnterpreteerd worden

In concreto heeft vzw Steborg tot doel om de gebouwen die werden opgericht door de Stevoortse gemeenschap te beheren als een goede huisvader.

Accomodatie

In de loop der jaren heeft onze gemeenschap immers mooie ontmoetingscentra uitgebouwd.
In eerste instantie is er het complex “Steborg”, gelegen aan de Broekstraat 1 te Stevoort.
Hier staan onderstaande mogelijkheden ter beschikking.

  • 2 feestzalen
  • 6 vergaderlokalen
  • 2 keukens
  • 2 sanitaire blokken

Zaal “Steborg” is gelegen aan de Broekstraat 1 te Stevoort en biedt ruimte voor fuiven, verenigingsfeesten, eetdagen, culturele activiteiten, privé-feesten, diverse ontspanningsactiviteiten, koffietafels bij begrafenissen, enz.

Steborg is de vergaderlocatie bij uitstek voor vele Stevoortse verenigingen en is tevens het hoofdkwartier van de jaarlijkse Pinksterfeesten en het Beestenfeest.

vzw Steborg biedt de mogelijkheid om in haar lokalen een koffietafel te laten doorgaan bij een overlijden.  We hebben hiervoor 2 zalen ter beschikking met een maximum capaciteit van 300 personen. We werkten een nieuwe infobrochure uit waarin u alle informatie kan terugvinden over de praktische informatie van koffietafels in en door vzw Steborg.

Infobrochure voor koffietafels >>

Zaal Steborg is tevens de vaste locatie voor de bloedinzamelingsacties van het Rode Kruis.  De Vriendenkring Bloedgevers van Stevoort en het Rode Kruisbloedtransfusiecentrum organiseert deze acties die erg veel succes kennen.

Data voor bloedinzamelacties in Steborg >>

Algemene vergadering

Het aantal leden van de vzw is onbeperkt en alle Stevoortenaren kunnen lid worden van de vzw.
Alle leden samen vormen de Algemene Vergadering.

Ledenlijst Algemene Vergadering

Raad van bestuur

De Algemene Vergadering kiest een Raad van Bestuur die instaat voor het dagelijks bestuur van de vereniging.
De voorzitter van de Raad van Bestuur is Frank Santermans.

Ledenlijst Raad van Bestuur