Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

 • Alkenstraat naam gegeven door de gemeenteraad van 2 mei 1977. Voor de fusie heette die straat het Dorp, maar ook wel Pastorijstraat genoemd. In 1788 werd die plaats Alkerhoeck genoemd.
 • Broekstraat broek heeft de betekenis van moeras, poet, laaggelegen land. In 1490: In dy Broeckstraet, in 1654: Inde Broeckstraet.
 • Burchtstraat verwijst naar een gebouw
 • Cijnsbroekstraat
 • De Libottonstraat verwijst naar de familie de Libotton
 • Egelstraat de naam is wellicht afgeleid van een persoonsnaam. In 1490 woonde er in Stevoort ene Inghels, in 1502: wordt er melding gemaakt van in dy cleyn Eyghelsrode, in 1654 ten yegelsroije, in 1844 Egelsstraat.
 • Fikkeplas naam gegeven door de gemeenteraad van 2 mei 1977 ter vervanging van de naam jodenstraat. In 1761 was er een Fickestrate, in 1846 was er een Fikkeplashoeve en in 1781 was er een huys genaempt den Plas.
 • Flinkstraat een eigenaardige vorm van straatnaam. In 1788 was er een Clenckstraet en in 1844 een Linkestraet. Kan wellicht een verbastering zijn van kling = kleine zandheuvel? Of verwijst het eerder naar een boerderij genaamd De Flink?
 • Hasseltse dreef het kadasterplan van 1844 vermeldt de weg naar Hasselt.
 • Herkkantstraat naam gegeven door de gemeenteraad van 2 mei 1977 ter vervanging van de naam Jodenstraat. Straat die evenwijdig loopt met de Herk.
 • Hofbeemdenstraat het kadasterplan van 1844 vermeldt de hofbemden, de beemden tangs de rivier de Herk.
 • Jannestraat ter vervanging van Molenstraat. In de 19de eeuw werd deze straat ook al Jannestraat genoemd.
 • Kannaertsstraat naam gegeven door de gemeenteraad van 2 mei 1977 ter vervanging van de naam Nieuwstraat.

 • Kermtstraat naam gegeven door de gemeenteraad van 2 mei 1977 ter vervanging van de naam Busselkensstraat. In 1844 werd de straat ook Kermpterstraet genoemd.
 • Kolmenstraat een naam die reeds ca. 1550 voorkomt als op die Colme, den voetpat nae die Colme, in 1543 syn huys geheeten de Rijt aen de Colmen, in 1844 aen de Kolmenstraat.
 • Kozenstmat in 1502: op dy straet doer men gaet to Cosen, in 1844: aen de Coserstraet.
 • Lindestraat zeer oude naam. In 1367: op nuwe Linde, in 1654: opt Lindenstraet naer Alcken gaende, in 1788: Lindestraet, Lindebergh, i n 1844: aen de Linderstraet.
 • Nitsemstraat een oude naam die in 1490 luidde: biden Nitsim oft bv Pickeleer op dat breytvelt, in ca. 1550: byden wech daermen ten Nitsumwaert geet, in 1844: aen de Nitzenstraat.
 • Oppenstraat in 1502: aen de opperstraete, in 1654: in de Opperstraet, in 1844: aen de Oppenstraet.
 • Oude Molenstraat
 • Pater Raskinstraat verwijst naar pater Marie-Jozef Raskin, geboren in Stevoort op 21 juni 1892 en overleden in Dortmund (D) op 18 oktober 1943 (cf Oorlogsjaren).
 • Regenakkerstraat naam gegeven door de gemeenteraad van 2 mei 1977 aan een deel van de vroegere Jodenstraat. Waarschijnlijk duidde de naam vroeger een hooiland aan dat praktisch altijd onder water stond. De naam komt ca. 1520 voor: bv den Regenacker, in 1844,: Regenakkerstraat.
 • Schouwburghofstraat verwijst naar een gebouw
 • Sint-Maartenplein naam gegeven door de gemeenteraad van 2 mei 1977 ter vervanging van de naam Dorp. De naam herinnert aan de patroonheilige van de kerk.
 • Sterrebos de naam komt voor op het kadasterplan van 1844 (cf. Franssens, Palmers en anderen).
 • Stevoortse kiezel naam gegeven door de gemeenteraad van 2 mei 1977 ter vervanging van de namen Kapelstraat en Tramstraat.
 • Valeriaanstraat een plantengeslacht