Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Stevoort, 18 april 2022

Beste Stevoortenaren

We zijn het er waarschijnlijk allemaal wel over eens: Stevoort is een fantastisch dorp om in te wonen! We vormen een kleine en hechte gemeenschap, er is veel te beleven en het is er goed wonen.

Recent werd de idee gelanceerd om in Stevoort een dorpsraad op te richten. Een dorpsraad die ernaar streeft om de levenskwaliteit in Stevoort nog te verbeteren, die een gesprekspartner wil zijn voor het Stadsbestuur en die initiatieven wil nemen op diverse vlakken.
Het is niet de bedoeling dat de dorpsraad individuele noden en problemen wil aanpakken, maar wel dat onderwerpen die Stevoort aangaan in zijn geheel worden voorbereid en besproken zodat er een gezamenlijk Stevoorts standpunt kan ingenomen worden na afweging van alle pro’s en contra’s. Op die manier kan een goed onderbouwd advies worden gegeven aan het Stadsbestuur en kan er rekening gehouden worden met ons standpunt. De dorpsraad wil een spreekbuis zijn voor de gehele Stevoortse gemeenschap.

Via dit bericht willen we een oproep doen bij alle Stevoortenaren die zich hiervoor willen engageren.

  • Ben je ouder dan 16 jaar en wil jij je voor langere termijn engageren om 5 keer per jaar samen te komen met een kerngroep? Dan ben jij misschien wel de persoon die we zoeken. Er wordt verwacht dat je je schouders zet onder de kerngroep en mee de algemene werking ondersteunt. Samen bepalen we ook de themagroepen die zullen worden opgericht. We zijn de mening toegedaan dat een goed evenwicht tussen genders, in brede leeftijdscategorieën en met een goede geografische spreiding daarbij belangrijk is.
  • Of wil je je liever tijdelijk engageren in een themagroep die op een democratische manier dossiers voorbereidt (informatie verzamelen en beoordelen, voorstellen formuleren naar de kerngroep en deze motiveren en verdedigen, dossiers uitwerken die resulteren in een globaal standpunt of in een concrete activiteit)? Ook dan willen we dat graag vernemen.

Themagroep Mobiliteit

Op dit ogenblik is een themagroep Mobiliteit in oprichting, die zich zal buigen over de veiligheid van weggebruikers en pijnpunten in de verkeersstromen op papier zet. Daarnaast is er een themagroep Stevoort Kermis die gaat nadenken over de manier waarop de kermis van september weer een groot feest kan worden. Maar niet alleen nadenkt maar ook in daden en activiteiten omzet.

In de toekomst kunnen nog andere werkgroepen worden opgericht. Er zijn al vele ideeën!

Indien jij iemand bent die het algemene belang van Stevoort hoog in het vaandel draagt en op basis van gezond verstand en rekening houdend met de mening van anderen wil meewerken aan een nog mooier Stevoort dan vragen we je om voor 30 april 2022 een mail te sturen naar dorpsraad@stevoort.be. Gelieve daarbij aan te geven of je kandidaat bent voor de kerngroep of voor één van de themagroepen. We willen graag luisteren naar jouw motivatie en naar jouw ideeën.